The Origin Platform powers commerce on the blockchain

Dshop

A decentralized and open source e-commerce platform that allows anyone to create an online store easily
No transaction fees
Fully customizeable
Supports credit card payments
Hoàn toàn miễn phí
Online stores created with Dshop

Origin Dollar

The first stablecoin that earns a yield while it's still in your wallet.
Get OUSD

Mua và bán trên Origin

Origin sẽ cung cấp sức mạnh cho hàng trăm thị trường giao dịch ngang hàng, phi tập trung. Download ứng dụng ngay hôm nay.
Origin Marketplace
Thuê nhà, mua vé xem hòa nhạc hoặc thuê người đấu thầu trên ứng dụng trên Origin.
Ghé thăm website
shoporigin.com
Featured on
Có mặt trên

Token Origin

Token Origin (OGN) là token khuyến khích nhằm đảm bảo sự phát triển lâu dài của mạng lưới.