The Origin Platform powers commerce on the blockchain

Dshop

A decentralized and open source e-commerce platform that allows anyone to create an online store easily
No transaction fees
Fully customizeable
Supports credit card payments
Free to run
Learn More
Online stores created with Dshop

Origin Dollar

The first stablecoin that earns a yield while it's still in your wallet.
Get OUSD

Mua và bán trên Origin

Origin sẽ cung cấp sức mạnh cho hàng trăm thị trường giao dịch ngang hàng, phi tập trung. Download ứng dụng ngay hôm nay.
Origin Marketplace
Thuê nhà, mua vé xem hòa nhạc hoặc thuê người đấu thầu trên ứng dụng trên Origin.
Ghé thăm website
shoporigin.com
Featured on
Có mặt trên

Decentralized marketplaces powered by Origin

Ghé thăm nền tảng tại shoporigin.com

Mua bán ngay hôm nay

Other marketplaces built on the Origin Platform

Xem bản Whitepaper đã cập nhật của chúng tôi

Các cột mốc quan trọng

1
Tháng 5 2017
Bắt đầu bước phát triển đầu tiên
2
Tháng 9 2017
Phát hành bản whitepaper đầu tiên
3
Tháng 12 2017
Khởi chạy mạng testnet Alpha trên Ethereum
4
Tháng 10/2018
Khởi chạy mainnet Beta trên Ethereum
5
Tháng 2/2019
Ra mắt Marketplace Creator 1.0 và ứng dụng di động đầu tiên Hỗ trợ ra mắt ứng dụng đối tác đầu tiên
6
Tháng 4/2019
Ra mắt Origin Reward Kích hoạt thanh toán stablecoin
7
Tháng 7/ 2019
Ra mắt shoporigin.com và các ứng dụng di động mới Kích hoạt Meta Transaction
8
Tháng 9/2019
Ra mắt OGN Commission
9
Quý 4/2019
Distributed investor OGN tokens Launched Dshop
10
Quý 1/2020
Launched Mainnet 1.0 Listed on Binance Launched OGN as payment token Added to Samsung Blockchain Wallet
11
Quý 2/2020
Listed on additional exchanges Support Dshop partner launches Ra mắt mô hình stake OGN
12
Quý 3/2020
Khởi chạy các công cụ mới và mở rộng ứng dụng cho các nhà phát triển Expand Dshop partnerships and store types

Token Origin

Token Origin (OGN) là token khuyến khích nhằm đảm bảo sự phát triển lâu dài của mạng lưới.