phishing icon

Don't get phished! The only official URL for Origin Protocol is www.originprotocol.com. Please bookmark and be careful of similar looking URLs.

Xây dựng dựa trên Origin

Tất cả các đội nhóm trên toàn thế giới đang xây dựng các dự án của họ dựa trên các giao thức của Origin. Chúng tôi đang tìm kiếm những người tuyệt vời nhiều hơn để tham gia nhiệm vụ của chúng tôi.

Tham gia nhiệm vụ của chúng tôi!

Cho dù bạn là một công ty blockchain đang tồn tại hay một thị trường truyền thống đang nghĩ về công nghệ blockchain, chúng tôi đều muốn lắng nghe từ bạn. Điền vào biểu mẫu bên dưới và chúng tôi sẽ sớm liên hệ lại với bạn.

partners