See the new OGN Token dashboard
Tiếp tục

OGN is available on these top exchanges

See more on CoinMarketCap
See CoinMarketCap for detailed information about trading volume, liquidity, and most active markets.

Origin Rewards

Sở hữu một phần của mạng lưới Origin ngay hôm nay. Người dùng có thể thu thập token Origin (OGN) bằng cách xác minh tài khoản, mời bạn bè và người thân sử dụng Origin, chia sẻ tin tức về Origin trên các trang mạng xã hội và mua hàng từ những người bán trên nền tảng. Không có sẵn tại Mỹ

Hoa hồng

Quảng bá danh sách của bạn ngay trên ứng dụng của Origin và những ứng dụng của bên thứ ba với Origin Commissions. Sử dụng OGN để tăng hiển thị từ khi khách hàng tìm kiếm. Lập trình viên và người quản lý marketplace có thể thu thập token Origin (OGN) bằng cách thúc đẩy doanh thu cho người bán.

Thanh toán

Sử dụng token Origin (OGN) mà bạn nhận được từ chương trình Origin Rewards để thanh toán hàng hóa và dịch vụ. Người bán có thể sở hữu phần lớn của mạng bằng việc chấp nhận OGN làm phương thức thanh toán.

Nghiên cứu và phát triển

Origin Nodes

Stake OGN bằng cách chạy node và nhận thêm OGN bằng việc hỗ trợ tạo lập và xác minh hồ sơ, dữ liệu danh sách hàng hóa trên mạng lưới.

Origin Relayer

Lập trình viên có thể sử dụng OGN để sử dụng tính năng Origin Meta Transactions Relayers. Tính năng này khá thân thiện với người dùng qua đó thúc đẩy mọi người tiếp nhận và sử dụng.

Quản trị

Mỗi người sẽ được quyền vote trên nền tảng Origin. Người nắm giữ token sẽ tham gia vào các dự kiện vote cộng đồng quan trọng để xác định các tính năng trong tương lai.