OGN is Now Trading

Last Price
$0.155256
Circulating Supply
158,563,773
Market Cap
$24,617,977
Last updated on 12/04/2020 10:23:44 AM
Có mặt trên
…and many others

Hoa hồng

Quảng bá danh sách của bạn ngay trên ứng dụng của Origin và những ứng dụng của bên thứ ba với Origin Commissions. Sử dụng OGN để tăng hiển thị từ khi khách hàng tìm kiếm. Lập trình viên và người quản lý marketplace có thể thu thập token Origin (OGN) bằng cách thúc đẩy doanh thu cho người bán.

Thanh toán

Sử dụng token Origin (OGN) mà bạn nhận được từ chương trình Origin Rewards để thanh toán hàng hóa và dịch vụ. Người bán có thể sở hữu phần lớn của mạng bằng việc chấp nhận OGN làm phương thức thanh toán.

Origin Rewards

Sở hữu một phần của mạng lưới Origin ngay hôm nay. Người dùng có thể thu thập token Origin (OGN) bằng cách xác minh tài khoản, mời bạn bè và người thân sử dụng Origin, chia sẻ tin tức về Origin trên các trang mạng xã hội và mua hàng từ những người bán trên nền tảng. Không có sẵn tại Mỹ