Mã nguồn mở của chúng tôi được phát triển bởi rất nhiều lập trình viên trên toàn thế giới

Ứng dụng trên điện thoại

Các ứng dụng cung cấp trải nghiệm mua sắm được tích hợp với ví Ethereum

Ứng dụng phi tập trung

Các ứng dụng phi tập trung cho phép giao dịch mua sắm ngang hàng trên nền tảng của Origin

Nền tảng

Dịch vụ cho phép thực hiện các chức năng hầu như là không thể hoặc không có tính thực tiễn khi thực hiện on-chain như lập chỉ mục, gửi tin nhắn và thông báo

Gói chủ đạo

Một bộ tiêu chuẩn và hợp đồng cho phép tạo danh sách, giao bán và xác minh trên thị trường phi tập trung

Ứng dụng trên điện thoại

Các ứng dụng cung cấp trải nghiệm mua sắm được tích hợp với ví Ethereum

Nền tảng

Dịch vụ cho phép thực hiện các chức năng hầu như là không thể hoặc không có tính thực tiễn khi thực hiện on-chain như lập chỉ mục, gửi tin nhắn và thông báo

Ứng dụng phi tập trung

Các ứng dụng phi tập trung cho phép giao dịch mua sắm ngang hàng trên nền tảng của Origin

Gói chủ đạo

Một bộ tiêu chuẩn và hợp đồng cho phép tạo danh sách, giao bán và xác minh trên thị trường phi tập trung

Tham gia

Công ty hoạt động một cách minh bạch và văn hóa tập thể. Bất cứ ai cũng có thể tham gia quá trình thảo luận, thiết kế sản phẩm và được công khai theo mặc định.
1
Giới thiệu bản thân ở phần public Discord #engineering channel.
2
Tìm kiếm phần vấn đề mở trong monorepo và liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn giải quyết nó.
3
Hợp nhất yêu cầu đầu tiên của bạn ngay hôm nay.