Thoát toàn màn hình

Connecting artists
directly with their fans

Xem video

Subscribe to stay in touch

Be the first to hear when we launch important partnerships, celebrity NFT drops, exchange listings, and new products. Your email will be kept private.

Origin Products

Origin’s suite of products is revolutionizing how people shop and conduct business online. Effortlessly create a decentralized e-commerce store with Dshop and earn competitive yields with the Origin Dollar.
Check out our products

Origin bao gồm đội ngũ hàng đầu thế giới

Đôi ngũ được dẫn dắt bởi các doanh nhân hàng đầu, đồng sáng lập của PayPal, nhân viên đầu tiên tại YouTube và các nhà quản lý kỹ thuật tại Google và Dropbox.
Tìm hiểu về đội ngũ của chúng tôi

Chúng tôi được hỗ chỗ bởi Top những quỹ, nhà đầu tư hàng đầu tại thung lũng Silicon và trên toàn thế giới

Xem video
Các nhà đầu tư